תחומי פעילות המשרד

שירותים משפטיים לעובדים ופרילנסרים

ליווי וייעוץ משפטי נקודתי

ליווי וייעוץ משפטי לעובדים ופרילנסרים מתבצע במרבית המקרים באופן נקודתי ולא שוטף, בהתאם לשאלות או בעיות המתעוררת לקראת תחילת יחסי עבודה / ההתקשרות בין הצדדים, במהלכם או בסמוך לסיומם.

משרדנו מעניק לעובדים ופרילנסרים ליווי וייעוץ משפטי נקודתי בכל נושא הקשור במסגרת ההתקשרות בין הצדדים, ובפרט בתחום דיני העבודה – החל משאלות יומיומיות פשוטות, דרך מעבר וליווי במשא ומתן מול המעסיק לקראת תחילת העסקה / התקשרות וטרם חתימה על הסכמים ועד להכוונת דרכי התנהלות נכונה מול המעסיקים, ביצוע תחשיבים, הכנה או מענה על מכתבים שמתקבלים בנושא ההעסקה או ההתקשרות וכמובן ייצוג בהליכים משפטיים ועוד.

חשוב לציין כי ההגדרה של עובד או פרילנסר לא נקבעת לפי השם שבחרו לתת הצדדים להתקשרות במסגרת ההסכם, אלא בהתאם למהות האמיתית של היחסים בין הצדדים. המהות האמיתית נבחנת באמצעות שלל מבחנים שהציבה פסיקת בתי הדין לעבודה בנושא במהלך שנים רבות, אשר מתעדכנת מעת לעת. משכך, יתכנו מיקרים בהם אדם יוגדר כפרילנסר, אך בפועל מהותית הוא עובד לכל דבר ועניין – על כל המשתמע. אנו ממליצים בחום לפנות לייעוץ משפטי והכוונה בנושא, על מנת לא לגרוע מהזכויות המגיעות לכם.

הסכמי העסקה

משרדנו מעניק לעובדים ופרילנסרים שירות של מעבר על הסכמי העסקה / התקשרות טרם חתימה וכן ליווי במשא ומתן מול המעסיקים בכל הנוגע להסכמים – טרם החתימה או טרם שינוי התנאים המופיעים בהם.

השירות ניתן לבחירת הלקוח, ובהתאם לאסטרטגיה הנכונה עבור הלקוח, בין אם מאחורי הקלעים (על ידי משרדנו אך באופן ישיר על ידי הלקוח) או באופן ישיר בין משרדנו לצד השני או למייצג אותו, והכל בהתאם לסיטואציה הספציפית הנכונה להשגת מטרת הלקוח. בליווי נכון, ניתן להגיע להישגים רבים ולשיפור תנאים עוד טרם החתימה על ההסכם.

ייצוג בבית הדין לעבודה

ייצוג עובדים ופרילנסרים בתביעות המוגשות לבתי הדין האיזורים לעבודה הפרוסים בכל הארץ (מקריית שמונה ועד אילת) וכן בערעורים ועניינים נוספים המוגשים לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

שירותים משפטיים למעסיקים

ליווי וייעוץ שוטף / נקודתי

ליווי וייעוץ משפטי למעסיקים מתבצע במרבית המקרים באופן שוטף וקבוע אך גם באופן נקודתי וחד פעמי, והכל בהתאם לצורך העולה מצד המעסיקים ובהתאמה למטרות אותם מעוניינים להשיג.

משרדנו מעניק למעסיקים ליווי וייעוץ משפטי שוטף או נקודתי בכל נושא הקשור בתחום דיני העבודה ומערכות היחסים המתקיימות בתוך העסק בין מעסיקים ועובדים או מעסיקים ופרילנסרים. השירות מתפרס על תחום רחב של סיטואציות – החל משאלות יומיומיות פשוטות, דרך הכנת הסכמי העסקה ספציפיים ומוכווני עסק (כל עסק והדינים החלים עליו), דרך ייעוץ בנוגע לצורת ההעסקה הנכונה של העובדים הנוכחיים או העתידיים, ביצוע תחשיבים, הכנה או מענה על מכתבים שמתקבלים בנושא העסקה, ייצוג בהליכים משפטיים ועוד.

אנו מאמינים כי ליווי על ידי משרדנו הינו הכרחי ונכון, במיוחד לאור השינויים הרבים החלים בתחום דיני העבודה באופן שוטף. לאור כך, אנו מציעים למעסיקים שירות ייחודי: "פגישת זרקור". במסגרת פגישת הזרקור, אנו נפגשים עם המעסיק באופן אישי, בוחנים את צורת ההתנהלות הנוכחית בעסק ומציפים כבר במהלכה פתרונות מעשיים וטיפים פרקטיים לעניינים הדורשים התייחסות מצד המעסיק. קביעת פגישת זרקור הינה ללא כל מחוייבות מצד המעסיק, ויכולה רק לתרום לכם.

הסכמי העסקה ובדיקת תלושי שכר

משרדנו מעניק למעסיקים שירות של הכנת ועריכת הסכמי העסקה מותאמי עסק ותחום עיסוק, ליווי במשא ומתן מול העובד / פרילנסרבכל הנוגע להסכמים – טרם החתימה או טרם שינוי התנאים המופיעים בהם. במסגרת זו אנו גם מעניקים למעסיקים הסבר מדוייק בנודע לאופן ביצוע השינויים הנדרשים והמלצות לגבי דרכי העברת המסרים, והכל במטרה שהמעסיק יצא מרוצה.

בנוסף, אנו מעניקים למעסיק שירות של  בדיקת תלושי שכר ועריכת גמר חשבון כולל לעובדים במועד סיום ההעסקה, על מנת למנוע ולחסוך תביעות עתידיות של עובדים. שירות זה ניתן לבחירת המעסיק – בנפרד או במשותף עם משרד הנהלת החשבונות / רואה החשבון המלווה את המעסיק.

חשוב לציין כי חוקי העבודה דורשים כי המעסיקים יוציאו לעובדיהם הודעה על תנאי העסקה וכן ינפיקו תלושי שכר תקינים עם מלוא המידע המפורט בחוק. אי עמידה בדרישות החוק עלולה להביא לתביעות כספיות, דבר אותו ניתן למנוע מראש עם ליווי נכון של משרדנו.בר על הסכמי העסקה / התקשרות טרם חתימה וכן ליווי במשא ומתן מול המעסיקים בכל הנוגע להסכמים – טרם החתימה או טרם שינוי התנאים המופיעים בהם.

ליווי וייעוץ שוטף / נקודתי

ליווי וייעוץ משפטי למעסיקים מתבצע במרבית המקרים באופן שוטף וקבוע אך גם באופן נקודתי וחד פעמי, והכל בהתאם לצורך העולה מצד המעסיקים ובהתאמה למטרות אותם מעוניינים להשיג.

משרדנו מעניק למעסיקים ליווי וייעוץ משפטי שוטף או נקודתי בכל נושא הקשור בתחום דיני העבודה ומערכות היחסים המתקיימות בתוך העסק בין מעסיקים ועובדים או מעסיקים ופרילנסרים. השירות מתפרס על תחום רחב של סיטואציות – החל משאלות יומיומיות פשוטות, דרך הכנת הסכמי העסקה ספציפיים ומוכווני עסק (כל עסק והדינים החלים עליו), דרך ייעוץ בנוגע לצורת ההעסקה הנכונה של העובדים הנוכחיים או העתידיים, ביצוע תחשיבים, הכנה או מענה על מכתבים שמתקבלים בנושא העסקה, ייצוג בהליכים משפטיים ועוד.

אנו מאמינים כי ליווי על ידי משרדנו הינו הכרחי ונכון, במיוחד לאור השינויים הרבים החלים בתחום דיני העבודה באופן שוטף. לאור כך, אנו מציעים למעסיקים שירות ייחודי: "פגישת זרקור". במסגרת פגישת הזרקור, אנו נפגשים עם המעסיק באופן אישי, בוחנים את צורת ההתנהלות הנוכחית בעסק ומציפים כבר במהלכה פתרונות מעשיים וטיפים פרקטיים לעניינים הדורשים התייחסות מצד המעסיק. קביעת פגישת זרקור הינה ללא כל מחוייבות מצד המעסיק, ויכולה רק לתרום לכם.

ייצוג בבתי הדין לעבודה

ייצוג מעסיקים בתביעות המוגשות לבתי הדין האיזורים לעבודה הפרוסים בכל הארץ (מקריית שמונה ועד אילת) וכן בערעורים ועניינים נוספים המוגשים לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

משרדנו מייצג מעסיקים כנתבעים, אך גם מעסיקים המגישים תביעות כנגד עובדיהם – ככל וקיים הצורך. בנוסף, משרדנו מייצג מעסיקים גם במסגרת הליכים פליליים וכתבי אישום המוגשים כנגד מעסיקים לבתי הדין לעבודה.

בודקת שכר מוסמכת (משרד העבודה)

ייצוג בבתי הדין לעבודה

בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב–2011, שנכנס לתוקפו ביוני 2012, חשופים עסקים המתקשרים עם קבלנים בתחומי האבטחה, שמירה, ניקיון והסעדה בפרט, לתביעות משפטיות ועיצומים כספיים בגין הפרת חוקי עבודה שונים.

עורכת הדין טלי חץ הינה בודקת מוסמכת (בהסכמת משרד העבודה), ובמסגרת זו משרדנו מספק למעסיקים את ההגנה הנדרשת להתמודדות עם החוק והסנקציות המגיעות מכוחו – הן קודם לפניית משרד העבודה למעסיק והן לאחר ביקורת של משרד העבודה וקבלת דרישה להצגת אישור בודק שכר מוסמך לתיקון הליקויים שהתגלו ועוד.

בין השירותים שמעניק משרדנו בתחום:

היות המשרד עוסק בתחום דיני העבודה בלבד, מאפשרת לנו להעניק למעסיקים ערך מוסף על פני בודקי שכר אחרים שאינם עורכי דין בתחום.

גישור בתחום דיני העבודה

גישור הינו הליך אלטרנטיבי לפתרון סכסוכים בין הצדדים. הליך הגישור מאפשר לצדדים להגיע להסכמות משלהם, וזאת באמצעות גורם שלישי – מגשר – שהינו גורם ניטרלי. ההליך כולו מתבסס על זיהוי והבנת האינטרסים של הצדדים לגישור.

יתרונות הגישור כדרך לפתרון סכסוכים הינם רבים: חיסכון בזמן ובעלויות אל מול פניה לבתי הדין לעבודה, שמירת ההליך תחת חיסיון ובכך מניעת פגיעה בתדמית הצדדים, סיום בהסכם המקובל על שני הצדדים ולא נכפה על ידי גורם חיצוני ועוד.

עורכת הדין טלי חץ הינה מגשרת מוסמכת (מטעם לשכת עורכי הדין) משנת 2014 ומשמשת כמגשרת בתחום דיני העבודה בלבד, מבחירה. היתרון בפניה למגשר העוסק בתחום דיני העבודה ביום-יום הוא עצום – בגישוריה מביאה עורכת דין טלי חץ את הצדדים להבנות והסכמות אמיתיות, כאשר המציאות המשפטית אף היא משתקפת להם ומצויה בפניהם, לרבות הסיכונים והפתרונות אשר עשויים להינתן לצדדים על ידי בתי הדין לעבודה, ככל וימשיכו את הסכסוך שלא במסגרת גישור.

הרצאות, הדרכות וסדנאות בתחום דיני העבודה

טלי חץ משרד עורכי דין וגישור מעביר הרצאות, הדרכות וסדנאות במגוון נושאים הקשורים בתחום דיני העבודה. במהלך השנים בהם קיים המשרד הועברו מגוון הרצאות, הדרכות וסדנאות, בין היתר, בנושאים הבאים:

למשרדנו מגוון הרצאות, הדרכות וסדנאות מובנות שהועברו כבר בהצלחה בעבר בארגונים, חברות, כנסים וובינרים מקצועיים, ימי עיון במוסדות אקדמאיים, ימי תעסוקה בעיריות ומועצות מקומיות ואיזוריות ועוד.

בנוסף, משרדנו בונה הרצאות מותאמות נושא וקהל יעד, בהתאם לבקשת הלקוח.

ההרצאות מועברות פרונטלית בכל הארץ או און ליין, לבחירת הלקוח.

דילוג לתוכן